سیفلیس

علت ها و علائم سیفلیس چیست؟

در این مقاله با علائم بیماری سیفلیس بیشتر آشنا شوید. سیفلیس یک عفونت باکتریایی است که معمولاً از طریق تماس جنسی منتقل می شود. این بیماری به شکل زخم بدون درد روی...

سیفیلیس چیست

. سیفیلیس یک عفونت باکتریایی است که به طور معمول از طریق تماس جنسی گسترش می یابد. این بیماری به صورت یک زخم بدون درد و به طور معمول در دستگاه تناسلی، روده یا دهان...