درد پایین کمر و درد بیضه

ارتباط بین درد پایین کمر و درد بیضه

اکثر افراد در زندگی خود درد پایین کمر را تجربه کرده اند اما درد پایین کمر که با درد بیضه همراه باشد کمتر رایج بوده و نشانه بیماری و توجه درمانی است. در این مقاله...

تروما یا آسیب به دستگاه ادراری

تروما یا آسیب به دستگاه ادراری (Urotrauma) + علائم و درمان

آسیب دستگاه ادراری چیست؟ تروما یا آسیب به دستگاه ادراری (Urotrauma) جراحتی است که به اندام های تولید مثل یا دستگاه ادراری وارد می شود. این حادثه می تواند به علت تصادف...

تفاوت بین درد کلیه و کمر درد

. درد کلیه آیا کلیه ها درد می گیرند؟ اشتباه گرفتن درد کلیه با کمر درد معمولی رایج است اما در احساس درد کلیه و محل درد در مقایسه با کمر درد تفاوت های زیادی وجود...