آیا دیابت باعث اختلال نعوظ می شود

. اختلال نعوظ که ناتوانی جنسی نیز نامیده می شود عدم توانایی رسیدن به نعوظ و حفظ آن به مدت طولانی برای برقراری رابطه جنسی است. اختلال نعوظ (ED) دلایل زیادی دارد که...