اکستروفی کلواکال

اکستروفی کلواکال چیست؟ علل، تشخیص و درمان

گاهی مثانه به درستی رشد نمی کند که این مسئله در کودکان دارای اکستروفی کلواکال دیده می شود. این مشکل، شدید ترین نقص مادرزادی مربوط به اندام های تحتانی شکم است. در...

پروستاتیت و درد لگن

. پروستاتیت یک بیماری شایع و اغلب دردناک است که در مردان در هر سنی اتفاق می افتد. پروستاتیت می تواند باعث درد لگن شود که ناشی از موارد زیر است: عفونت باکتریایی...