مخاط یا Mucus در آزمایش ادرار – اورولوژی

. مخاط یا به اصطلاح پزشکی آن Mucus ، یک ماده لزج است که توسط غشاء ها و غده ها تولید می شود تا بخش های خاصی از بدن را روان کاری و محافظت کند. مخاط، مجرای ادراری را...