اگزمای تناسلی در زنان

اگزمای تناسلی و واژن زنان + درمان و نکات

انواع مختلفی از اگزما وجود دارد که روی ناحیه تناسلی تاثیر می گذارند از جمله اگزمای آتوپیک، درماتیت سبوره، درماتیت تماسی آلرژیک و درماتیت تماسی تحریکی. اگزمای...