تمرینات آلت تناسلی

تاثیر تمرینات آلت تناسلی بیشتر روی طول یا قطر آلت است؟

اصطلاح تمرینات آلت تناسلی به معنای تقویت طول و قطر این عضو، مشابه تقویت عضلات بازو و سینه در ورزش بدنسازی است. این اصطلاح بیشتر توسط تولید کنندگان ابزار و...

ورزش و اختلال نعوظ

ورزش و اختلال نعوظ | آیا تمرین بر اختلال نعوظ تاثیرگذار است

ورزش راهی برای رسیدن به زندگی جنسی فعال تر است اما منظور ما ورزش های معمولی هوازی و قدرتی است نه ورزش مخصوص آلت تناسلی. تحقیقات نشان داده اند حتی اندکی فعالیت...