سرطان غدد فوق کلیوی

علائم تومور یا سرطان آدرنال یا غدد فوق کلیوی + تشخیص و درمان

سرطان غدد فوق کلیوی یا سرطان آدرنال سرطانی نادر است که در یک یا هر دوی این غده های کوچک و مثلثی شکل در بالای کلیه ها آغاز می شود. غدد آدرنال هورمون هایی تولید می...

غدد فوق کلیوی

غدد فوق کلیوی یا غده های آدرنال و آنچه باید بدانید

آنچه باید درباره غدد فوق کلیوی بدانید: غدد فوق کلیوی به نام غدد آدرنال هم شناخته می شوند. آن هاغده هایی مثلثی شکل و کوچکی هستند که در بالای هر دو کلیه ها قرار...

ارتباط بین بیماری های قلب و کلیه

. تمام اعضای بدن تا حدودی به یکدیگر وابسته هستند و عملکرد یک عضو به توانایی تمام اعضای دیگر بستگی دارد. این وابستگی به ویژه میان قلب و کلیه ها بیشتر است. افراد...